Luonnollisesti e-keräimellä

SISÄILMA-
TUTKIMUS
A E Virtanen

Sisäilmatutkimus Aattelan menetelmällä tarjoaa ylivoimaisia etuja. Se edustaa alansa uusinta innovaatiota Suomesta toksisuustutkimuksessa. Se on yksinkertainen, nopea ja luotettava. Näytteet analysoidaan Suomen ainoassa kansainvälisen tason FICAM-laboratoriossa.

Terveellinen sisäilma on luonnollinen asia kotona ja työpaikalla. Sen selvittäminen on nyt helpompaa kuin koskaan. FICAM-laboratorion testausseloste on helppolukuinen. Näyte saadaan suoraan ilmasta ja se testataan ihmisen makrofagisoluilla. Saat vastauksen nopeasti, jopa samalla tai seuraavalla viikolla. Voiko tutkimukselta enempää toivoa?

KAUNIS KOTI JA TERVE SISÄILMA,
Jokaisen unelma

Sisäilmatutkimus asunnon hankinnan yhteydessä antaa mielenrauhaa tulevaisuuteen ja lapsille terveen elämän mahdollisuuden. Samassa yhteydessä hoituu pintakosteusmittaus ammattilaisen laittein käden käänteessä. Unelmasi arvo säilyy.

Mitä huurrevesinäyte paljastaa sisäilmasta?

Aattelan menetelmä

Aattelan menetelmä tunnistaa ihmisen terveydelle vaaralliset epäpuhtaudet, joita ei ole aiemmin voitu tunnistaa sisäilmasta. Aattelan menetelmä mahdollistaa puuttuneen osa-alueen tutkimisen sisäilmasta. 

Sisätilahomeet emittoivat myrkkyjään nestepisaroina, eivätkä hiukkasina kuten ennen uskottiin. Aattelan menetelmä perustuu sisäilmasta kerättävään huurreveteen.

Aattelan menetelmä tunnistaa lähes kaikkien sisäilman epäpuhtauksien aiheuttaman myrkyllisyyden sisäilmassa (pl. radon). Tulevaisuudessa menetelmällä voi myös yksilöidä ja tunnistaa huurrevesinäytteen sisältämät epäpuhtaudet, mikä edistää myrkkylähteiden, oikeiden terveydenhoitomenetelmien ja rakennuksen korjaustoimien määritystä.

Kaasumaisten aineiden tutkiminen sisäilmasta

  • VVOC- ja VOC-analyysit
  • Tutkitaan kaasumaiset aineet, joiden molekyylipaino on välillä 86,2 g/mol – 226,44 g/mol (heksaani – heksadekaani).
  • VOC-analyysi on kasainvälisesti hyväksytty. Yleisimmäksi keräysmenetelmäksi on muodostunut Tenax TA-adsorbentin käyttö. Se on kattava keino analysoitaessa WHO:n määrittelemän alueen C6-C16 -yhdisteitä (heksaani – heksadekaani).
  • Jääkö jotain tutkimatta? Kyllä.

Hiukkaset eivät paljasta kosteusvauriorakennuksia

Filosofian maisteri Jenni Tirkkosen väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että sisäilman hiukkasten toksisuutta mittaamalla ei pystytä tunnistamaan kosteusvaurioituneita kouluja.

Toxicological Characterisation of Particulate Matter from Moisture-damaged Schools (Tirkkonen, 19.12.2018)

Rakennusten mikrobit erittävät bioreaktiivisia tuotteita nestepisaroina

Hiukkas- ja kaasukeräysmenetelmillä ei saada kerättyä nestemäisiä epäpuhtauksia.

Kasvipatologisten tutkimusten tuloksena (vuonna 1963) esitettiin ensimmäisen kerran tutkimusnäyttö siitä, miten kasvutauteja aiheuttavat homeet erittävät toksiineja ympäristöön nestepisaroina.

Yleinen uskomus on, että homeet levittäisivät toksiineja itiöiden mukana, kiinteinä hiukkasina. Kokeellista näyttöä siitä ei ole julkaistu. Toksisuutta ei ole pystytty osoittamaan hiukkaskeräysmenetelmällä.

Laboratorionäytteiden kasvatus

Asumisterveysasetuksen mukaan itiömittausta ja materiaalinäytettä kasvatetaan laboratoriossa 7-14 vrk.

Nopeakasvuiset tavalliset homeet ja bakteerit ilmestyvät elatusalustan pintaan tunnistettavana täplänä.

Toksiset hitaasti kasvavat homeet ja bakteerit tarvitsevat 3-4 viikkoa kasvaakseen näkyville. 

Todella vaaralliset homeet jäävät selvittämättä.

Sisäilmassa on muutakin kuin happea ja hiilidioksidia.

Tutkimme sen toksisuuden Aattelan menetelmällä.

Sisäilman sisältämän vesihöyryn olomuoto

Veden olomuodot: kiinteä, neste, kaasu

Vesi esiintyy jäätymispisteen ja kiehumispisteen välisissä lämpötiloissa eri kokoisina molekyyliparvina (klustereina), joilla on rajapinta ilman kanssa.

Rajapinta on erittäin vettähylkivä ja mahdollistaa rasvaliukoisten aineiden kuljettamisen. 

Lähes kaikki homeiden ja bakteerien tuottamat toksiinit ovat vettähylkiviä yhdisteitä.

Ne jäävät tutkimatta, jos käytämme kaasumaisia mittausmenetelmiä.

Vain sisäilmasta kerättävä vesinäyte mahdollistaa näiden yhdisteiden tutkimisen.

Molekyylipainoltaan suuremmat aineet

Suurin osa mikrobien tuottamista toksisista aineenvaihduntatuotteista on moolipainoltaan 300 – 2000 g/mol.

Mikrobien aineenvaihduntatuotteet ovat rasvaliukoisia ja liikkuvat ensisijaisesti vesihöyryn kuljettamina.

Hengityselinten kautta altistuminen koskee paljon suurempaa joukkoa aineita kuin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).

Pinta-aktiiviset aineet eli kostutinkemikaalit

Aineiden tehtävänä on alentaa veden pintajännitystä. 

Aineiden moolipainot välillä 234 g/mol – 1562 g/mol. Eivät näy kaasumaisessa mittausmenetelmässä.

Aineita lisätty pesu- ja siivoustuotteisiin, shampoisiin, rakennusmateriaaleihin, maaleihin jne. 

Aineita lisätään betoniin ja kipsiin kuivatuksen nopeuttamiseksi (muodostaa nanopisaroita).

Aineet kulkeutuvat vesiklustereiden kuljettamina sisäilmaan.

Aineet vaurioittavat keuhkorakkulan sisäpintaa voitelevaa lipidikalvoa.

Genapol X-080 kostutinkemikaali

Moolipaino 552g/mol. Ei näy VOC-tuloksessa.

Siivousaineissa ja maaleissa sekä betonissa laajalti käytetty kostutinaine. 

Aine on soluille myrkyllinen ja hengitysilman kautta myrkyllinen keuhkosoluille. Pysäyttää keuhkoputkien pintaa puhdistavat värekarvat.

Siivoustyö tehdään ilman huuhtelua

Pinta-aktiiviset aineet jäävät pinnoille, kun niitä ei huuhdota pois. Vertaa pyykinpesu ja astioiden pesu.

Vaaralausekkeet:

KTT H315 ärsyttää ihoa

H318 vaurioittaa vakavasti silmiä

H319 ärsyttää voimakkaasti silmiä

R41 vakavan silmävaurion vaara

H314 voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava

Oirekyselyssä yleinen vastaus on silmien ärsytys.

Varoitus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Biosidit ovat eliöitä tappavia aineita

Mikrobisidit ovat mikrobien tappamiseen tarkoitettuja aineita.

Fungisidit ovat homeiden tappamiseen tarkoitettuja aineita.

Bakterisidit ovat bakteerien tappamiseen tarkoitettuja aineita.

Polyguanidiset biosidit (PHMG, PHMB) ovat biohajoamattomia, haihtumattomia, kemiallisesti stabiileja, solumyrkyllisiä, pitkävaikutteisia antimikrobisia tehoaineita, joita sisältyy vesiohenteisiin maaleihin ja vettä sisältäviin nestemäisiin pesu- ja puhdistusaineisiin.

PHMB, PHMG ja DDMA

Aiheuttavat ihmiselle toksisen altistuksen.

Tappavat tavalliset mikrobit.

Toksiineja tuottavat homeet ovat yleensä vastustuskykyisiä biosideille ja käyttävät biosidejä ravintonaan.

Kostutinkemikaalit ja polyguanidiset desinfiointiaineet yhdessä

PHMG, PHMB, DDMA jne. eivät haihdu. Jos samoissa tiloissa käytetään päivittäin siivousaineita, jotka sisältävät kostutinaineita, sisätilapinnoille kertyneet biosidit ja homeiden toksiinit lähtevät liikkeelle hienona vesihöyryaerosolina (nano-aerosoli).

Nanokokoinen nestesumu pääsee ihmisen keuhkoihin hengitysilman mukana. Kostutinaineet edistävät nanopisaroiden yhdistymistä keuhkoputkien pintaa peittävään limaan, eivätkä solujen värekarvat voi sitä estää.

Kostutinaineiden ansiosta tilojen käyttäjien keuhkot, silmät ja iho altistuvat haitallisten mikrobien haihtumattomalle aineenvaihduntatuotteille ja tiloissa käytetyille biosidisille kemikaaleille.

Johtopäätökset

Sisätilojen homesaneeraukseen, desinfiointiin, siivoukseen, kotitaloustoimiin ja hygienian ylläpitoon yleisesti käytetyt tuotteet:

Sisältävät ainakin 7 sellaista antimikrobista biosidia (isotiatsoloniyhdisteet MI, MCI, OIT ja BIT sekä kationiset PHMB, PHMG ja DDAC), jotka ovat solutoksisuudeltaan samaa luokkaa tai toksisempia kuin terveyshaitallisiksi nimettyjen homeiden tuottamat mykotoksiinit.

Tunnetaan tieteellisesti kirjallisuudessa hengitysmyrkyllisinä ja/tai herkistävinä aineina ja ovat aiheuttaneet pysyviä terveyshaittoja niille altistuneille henkilöille

Ovat vesiliukoisia, aerosolisoituvia, pysyviä kemikaaleja ja kerryttävät sisätiloihin pitkäaikaista haitallista kemikaalikuormaa, koska niitä ei käytön yhteydessä huuhdota pois vaan jätetään tiloihin.

 

Johtopäätökset

Rakennusmateriaalien sisältämät boori ja arseeniyhdisteet  (boorihappo, booraksi, diarseenipentoksidi) sekä kationiset aineet (PHMG, PHMB, DDAC) muodostavat rakenteisiin olosuhteen, joka antaa valintaedun terveydelle haitallisille mykotoksiineja tuottaville homeille.

Rakennusten vaipan tiivistäminen hiilidioksidia läpäisemättömäksi muuntaa rakenteiden sisäistä kaasufaasia sellaiseksi, joka suosii toksiineja tuottavia homeita ja niiden itiöimistä.

 

Huurrevesinäyte ja analyysi ihmisen puolustuskykysoluilla paljastaa sisäilman toksisuuden.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggaajaa tykkää tästä: